Üyelik

Peşrev Nota Arşivi

Aşağıda arşivimizde yer alan PEŞREV türündeki eserlerin makamları listelenmiştir. Lütfen makam isimlerinin üzerine tıklayınız.

ACEMBÛSELİK-AŞÎRÂNGERDÂNİYE HÜSEYNÎ-AŞÎRÂNNİHÂVENDSABÂ-ZEMZEMEŞEVK-U TARÂB
ACEM-AŞÎRÂNBÜZÜRKGÜL'İZÂRHÜZZÂMNİKRİZSÂZ-KÂRTÂHİR
ACEM BÛSELİKÇARGÂHHİCÂZIRÂKNİŞÂBÛRSEGÂHTARZ-I CEDÎD
ACEM-KÜRDÎDİLKEŞ-HÂVERÂNHİCÂZ HÜMÂYUNKARCIĞARNİŞÂBÛREKSİPİHRUŞŞAK
ARABÂNDÜGÂHHİCÂZ UZZALKÜRDÎNÜHÜFTSÛZ-İ DİLYEGÂH
ARABÂN-BÛSELİKDÜGÂH-MÂYEHİCÂZ ZÎRGÛLEKÜRDİ'Lİ-HİCAZKÂRPENCGÂHSÛZ-İ DİL-ÂRÂZÂVİL
ARAZBÂREVCHİCÂZKÂRMÂHURPESENDÎDESÛZ-NÂK
AŞK-EFZÂEVC-ÂRÂHİSARMUHAYYERRASTŞEDD-İ ARABÂN
BAYÂTİFERAH-FEZÂHİSAR BÛSELİKMUHAYYERKÜRDÎREHÂVÎŞEHNÂZ
BAYÂTİ ARABÂNFERAH-NÂKHÜMÂYUNMÜSTEÂR RÛY-İ IRÂKŞEHNÂZ-BÛSELİK
BESTENİGÂRFERAHNÂK-AŞÎRÂNHÜSEYNÎNEVÂSABÂŞEVK-EFZÂ
BÛSELİKFERAH-NÜMÂHÜSEYNÎ ARABÂNNEV-ESER (DİLKÜŞÂ)SABÂ-BÛSELİKŞEVK-İ DİL
Bu sayfamızda derlediğimiz ve notaya aldığımız PEŞREV türünde eserlerin notalarını bulabilirsiniz. Arama çubuğundan istediğiniz makam ya da herhangi bir kelime arayabilirsiniz. Bu eserlerin birçoğunu YouTube kanalımızı ziyaret ederek solfejini ve icrasını dinleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak son yüklenen videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
ACEM AŞÎRÂN PEŞREVİESERİN NOTASIACEM AŞÎRÂN REFİK FERSANMUHAMMES
ACEM AŞÎRÂN PEŞREVİESERİN NOTASIACEM AŞÎRÂN NEYZEN SALİH DEDEDEVR-İ KEBİRİZLEYİN
ACEM AŞÎRÂN PEŞREVİESERİN NOTASIACEM AŞÎRÂN TAMBÛRİ EMİN AĞAMUHAMMES
ACEM-KÜRDÎ PEŞREVİESERİN NOTASIACEM-KÜRDÎİZLEYİN
ACEM-KÜRDÎ PEŞREVİESERİN NOTASIACEM-KÜRDÎMUALLİM İSMAİL HAKKI BEYERDİNÇ BALİZLEYİNİZLEYİN
BAYÂTİ (NİYÂZ) PEŞREVİESERİN NOTASIBAYÂTİSÜLEYMAN ERGÜNERDÜYEK
BAYÂTİ ARABÂN PEŞREVİESERİN NOTASIBAYÂTİ ARABÂNULVİ ERGÜNERDEVR-İ KEBİR
BAYÂTİ ARABÂN PEŞREVİESERİN NOTASIBAYÂTİ ARABÂNGAZİ GİRAY HANMUHAMMES
BAYÂTİ ARABÂN PEŞREVİESERİN NOTASIBAYÂTİ ARABÂNHASAN FERİT ALNARSOFYAN
BAYÂTİ PEŞREVİESERİN NOTASIBAYÂTİSEYFETTİN OSMANOĞLUHAFİFİZLEYİN
BAYÂTİ PEŞREVİESERİN NOTASIBAYÂTİ NEYZEN EMİN EFENDİDEVR-İ KEBİRİZLEYİN
BESTENİGÂR PEŞREVİESERİN NOTASIBESTENİGÂRTATYOS EFENDİFAHTE
BESTENİGÂR PEŞREVİESERİN NOTASIBESTENİGÂRNUMAN AĞADEVR-İ KEBİR
BÜZÜRK PEŞREVİESERİN NOTASIBÜZÜRKNAYİ OSMAN DEDEMUHAMMESİZLEYİN
DİLKEŞ-HÂVERÂN PEŞREVİESERİN NOTASIDİLKEŞ-HÂVERÂNFERİT SIDALDEVR-İ KEBİRİZLEYİN
DÜGÂH PEŞREVİESERİN NOTASIDÜGÂHNEYZEN YUSUF PAŞADEVR-İ KEBİR
EVC-ÂRÂ PEŞREVİESERİN NOTASIEVC-ÂRÂDİLHAYAT KALFAÇİFTE DÜYEK
FERAH-FEZÂ PEŞREVİESERİN NOTASIFERAH-FEZÂZEKİ MEHMET AĞAMUHAMMES
FERAH-FEZÂ PEŞREVİESERİN NOTASIFERAH-FEZÂTAMBURİ CEMİL BEYMUHAMMES
FERAH-FEZÂ PEŞREVİESERİN NOTASIFERAH-FEZÂ
DEDE EFENDİDEVR-İ KEBİR
FERAH-FEZÂ PEŞREVİESERİN NOTASIFERAH-FEZÂİSMAİL HAKKI BEYFAHTE
FERAH-NÂK PEŞREVİESERİN NOTASIFERAH-NÂKZEKİ MEHMED AĞAZENCİR
FERAH-NÂK PEŞREVİESERİN NOTASIFERAH-NÂKKEMANİ ALİ AĞAÇENBER
FERAH-NÂK-AŞÎRÂN PEŞREVİESERİN NOTASIFERAH-NÂKCÜNEYD KOSALDEVR-İ KEBİR
GERDÂNİYE PEŞREVİESERİN NOTASIGERDÂNİYE DR. SUPHİ EZGİBEREFŞAN
GÜL'İZÂR PEŞREVİESERİN NOTASIGÜL'İZÂRTANBURİ İSAKHAFİF
HİCÂZ HÜMÂYUN PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZ HÜMÂYUNFERİT SIDALÇENBER
HİCÂZ KARABATAK PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZ KEMANİ HIZIR AĞASAKİL
HİCÂZ PEŞREVESERİN NOTASIHİCÂZ KATİP ÇELEBİDARBEYNİZLEYİN
HİCÂZ PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZ AZİZ DEDEDEVR-İ KEBİR
HİCÂZ PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZ3. SELİMDEVR-İ KEBİR
HİCÂZKÂR PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZKÂR TAMBURİ CEMİL BEYMUHAMMES
HİCÂZKÂR PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZKÂR DR. ASIM DİRİMSOFYAN
HİSAR BÛSELİK PEŞREVİESERİN NOTASIHİSAR BÛSELİKKEMAL BATANAYDEVR-İ KEBİR
HİSAR BÛSELİK PEŞREVİESERİN NOTASIHİSAR BÛSELİKİSMAİL HAKKI BEYFAHTE
HÜSEYNÎ PEŞREVİESERİN NOTASIHÜSEYNÎDEDE SALİH EFENDİDEVR-İ KEBİR
HÜSEYNÎ PEŞREVİESERİN NOTASIHÜSEYNÎNEYZEN RAŞİD EFENDİSOFYAN
HÜZZÂM (NİYAZ) PEŞREVİESERİN NOTASIHÜZZÂM SÜLEYMAN ERGÜNERDÜYEK
HÜZZÂM PEŞREVİESERİN NOTASIHÜZZÂM GAZİ GİRAY HANFAHTE
ISFAHAN PEŞREVİESERİN NOTASIISFAHAN NAYİ DEDE SALİH EFENDİDEVR-İ KEBİR
ISFAHAN PEŞREVİESERİN NOTASIISFAHAN TAMBURİ CEMİL BEYDEVR-İ KEBİR
KARCIĞAR PEŞREVİESERİN NOTASIKARCIĞARTATYOS EFENDİÇİFTE DÜYEK
KÜRDİ'Lİ-HİCAZKÂR PEŞREVİESERİN NOTASIKÜRDİ'Lİ-HİCAZKÂRVASILÂKİAĞIR DÜYEK
MÂHUR PEŞREVİESERİN NOTASIMÂHUR RAUF YEKTA BEYHAFİF
MUHAYYER PEŞREVİESERİN NOTASIMUHAYYER TAMBURİ CEMİL BEYDEVR-İ KEBİR
MUHAYYER-KÜRDÎ PEŞREVESERİN NOTASIMUHAYYER-KÜRDİ FERİT SIDALERDİNÇ BAL
MUHAYYER-KÜRDÎ PEŞREVİESERİN NOTASIMUHAYYER-KÜRDÎHANENDE ASDİKDEVR-İ KEBİR
MÜSTEÂR PEŞREVİESERİN NOTASIMÜSTEÂR YUSUF ZİYA PAŞADEVR-İ KEBİR
NEV-ESER PEŞREVİESERİN NOTASINEV-ESERNEYZEN YUSUF PAŞAHAFİF
NEVÂ PEŞREVİESERİN NOTASINEVÂ TAMBURİ CEMİL BEYDEVR-İ KEBİR
NİHÂVEND PEŞREVİESERİN NOTASINİHÂVEND KANUNİ MEHMET BEYDEVR-İ KEBİR
NİHÂVEND PEŞREVİESERİN NOTASINİHÂVEND OSMAN BEYDEVR-İ KEBİR
NİŞÂBUREK PEŞREVİESERİN NOTASINİŞÂBUREKOSMAN BEYMUHAMMES
RAST PEŞREVESERİN NOTASIRASTREFİK FERSANERDİNÇ BALİZLEYİNİZLEYİN
RAST PEŞREVİESERİN NOTASIRASTBENLİ HASAN AĞASAKÎL
RAST PEŞREVİESERİN NOTASIRASTNEYZEN YUSUF PAŞADEVR-İ KEBİR
RAST PEŞREVİESERİN NOTASIRASTREFİK FERSANHAFİF
SABÂ MEVLANA PEŞREVİESERİN NOTASISABÂ KEMÂNÎ HAMZANİM SOFYAN
SABÂ PEŞREVESERİN NOTASISABÂTAMBÛRÎ BÜYÜK OSMAN BEYERDİNÇ BALİZLEYİNİZLEYİN
SABÂ PEŞREVİESERİN NOTASISABÂ GİRİFTZEN ASIM BEYDEVR-İ KEBİR
SÂZ-KÂR PEŞREVİESERİN NOTASISÂZ-KÂRKANTEMİROĞLUHÂVÎ
SEGÂH PEŞREVESERİN NOTASISEGÂHNEYZEN YUSUF PAŞAERDİNÇ BALİZLEYİNİZLEYİN
SEGÂH PEŞREVİESERİN NOTASISEGÂHHASAN FERİT ALNARSOFYAN
SULTÂNİYEGÂH PEŞREVİESERİN NOTASISULTÂNİYEGÂHREFİK FERSANHAFİF
SÛZ-İ DİL PEŞREVİESERİN NOTASISÛZ-İ DİL TAMBÛRİ ALİ EFENDİDEVR-İ KEBİR
SÛZ-İ DİL-ÂRÂ PEŞREVİESERİN NOTASISÛZ-İ DİL-ÂRÂ3. SELİMAĞIR DÜYEK
SÛZ-NÂK PEŞREVİESERİN NOTASISÛZ-NÂK CEVDET ÇAĞLASOFYAN
SÛZ-NÂK PEŞREVİESERİN NOTASISÛZ-NÂK LEON HANCİYANMUHAMMES
ŞEDD-İ ARABÂN PEŞREVİESERİN NOTASIŞEDD-İ ARABÂN
TAMBURİ CEMİL BEYFAHTE
ŞEHNAZ PEŞREVİESERİN NOTASIŞEHNAZ KEMÂNÎ ALİ AĞAZENCİR
ŞEHNAZ PEŞREVİESERİN NOTASIŞEHNAZ SALİH DEDEDÜYEK
ŞEVK-EFZÂ PEŞREVİESERİN NOTASIŞEVK-EFZÂ NUMAN AĞAMUHAMMES
ŞEVK-EFZÂ PEŞREVİESERİN NOTASIŞEVK-EFZÂ EROL BİNGÖLDEVR-İ KEBİR
TÂHİR PEŞREVİESERİN NOTASITÂHİRSALİH DEDEFAHTE
UŞŞAK PEŞREVİESERİN NOTASIUŞŞAK TAMBURİ OSMAN BEYHAFİF
YEGÂH PEŞREVİESERİN NOTASIYEGÂH TAMBURİ OSMAN BEYMUHAMMES
ZÂVİL PEŞREVİESERİN NOTASIZÂVİL ZEKİ MAHMED AĞAHAFİF

Beni Haberdar Et

E-posta adresinizi bırakarak sitemize yeni eklenen içeriklerden herkesten önce haberdar olabilir, istediğiniz zaman bülten üyeliğimizden ayrılabilirsiniz.

İletişim

Adres: Talatpaşa Bulvarı No:85 Hamamönü, Altındağ, ANKARA
Tel: +90 312 435 17 74

Erdinç BAL

Neyzen | Araştırmacı | Eğitimci | Lüthiyer

Grup Sükûn‘un Kurucusu

Gaziantep Üniversitesi‘de Konservatuvar okudu.

Tasavvuf Yüksek Lisans okudu.

NOTA ARŞİVİ sayfamız sürekli güncellenmektedir. Ziyaret etmeyi unutmayın! Kapat