Aşağıda PEŞREV türünde AŞK-EFZÂ makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
AŞK-EFZÂ PEŞREVİ
ESERİN NOTASIAŞK-EFZÂH. SADETTİN ARELDEVR-İ REVAN