Bendir – usûl – nazariyât kursları, Türk musikisinde usûl vurmanın oldukça önemli olduğu düşünüldüğünde musiki eğitiminin temeli sayılabilir.

İnsan beyninin loblarının ve müzik hafızasının geliştirilmesinde usûl vurmak yüzyıllardır çok önemsenmiştir. Eski hocaların dizlerini dövmek dediği usûl vurmada vücut koordinasyonu sağlanmakta öğrencilerin ritm duygusu geliştirilmektedir.

Türk musikisinin batı musikisinden farklı olarak seyir ve makamsal etkisinin yanında koma seslerini (micro ton) ihtiva etmesi, özel ve meşakkatli bir eğitimi gerekli kılmaktadır. Türk musikisine ait hangi enstrümanı icra ederseniz edin, mutlaka makam – usûl – nazariyât dersi almak gerekmektedir. Türk musikisinin dizilerinin, seyrinin, dizilerinin matematiğinin de kavranmaya çalışıldığı bu eğitimde repertuvar ile paralel bir eğitim modeli icra edilmektedir.

Kişiye özel eğitim saatleri ve kurs içeriği hakkında daha detaylı bilgiler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.