Üyelik

Saz Semaisi Nota Arşivi

Aşağıda arşivimizde yer alan SAZ SEMAİSİ türündeki eserlerin makamları listelenmiştir. Lütfen makam isimlerinin üzerine tıklayınız.

ACEMBÛSELİK-AŞÎRÂNGERDÂNİYEHÜSEYNÎ-AŞÎRÂNNİHÂVENDSABÂ-ZEMZEMEŞEVK-U TARÂB
ACEM AŞÎRÂNBÜZÜRKGÜL'İZÂRHÜZZÂMNİKRİZSÂZ-KÂRTÂHİR
ACEM BÛSELİKÇARGÂHHİCÂZIRÂKNİŞÂBÛRSEGÂHTARZ-I CEDÎD
ACEM-KÜRDÎDİLKEŞ-HÂVERÂNHİCÂZ HÜMÂYUNKARCIĞARNİŞÂBÛREKSİPİHRUŞŞAK
ARABÂNDÜGÂHHİCÂZ UZZALKÜRDÎNÜHÜFTSÛZ-İ DİLYEGÂH
ARABÂN-BÛSELİKDÜGÂH-MÂYEHİCÂZ ZÎRGÛLEKÜRDÎLİ HİCÂZKÂRPENCGÂHSÛZ-İ DİL-ÂRÂZÂVİL
ARAZBÂREVCHİCÂZKÂRMÂHURPESENDÎDESÛZ-NÂK
AŞK-EFZÂEVC-ÂRÂHİSARMUHAYYERRASTŞEDD-İ ARABÂN
BAYÂTİFERAH-FEZÂHİSAR BÛSELİKMUHAYYER-KÜRDÎREHÂVÎŞEHNÂZ
BAYÂTİ ARABÂNFERAH-NÂKHÜMÂYUNMÜSTEÂRRÛY-İ IRÂKŞEHNÂZ-BÛSELİK
BESTENİGÂRFERAHNÂK-AŞÎRÂNHÜSEYNÎNEVÂSABÂŞEVK-EFZÂ
BÛSELİKFERAH-NÜMÂHÜSEYNÎ ARABÂNNEV-ESER (DİLKÜŞÂ)SABÂ-BÛSELİKŞEVK-İ DİL
Bu sayfamızda derlediğimiz ve notaya aldığımız SAZ SEMAİSİ türünde eserlerin notalarını bulabilirsiniz. Arama çubuğundan istediğiniz makam ya da herhangi bir kelime arayabilirsiniz. Bu eserlerin birçoğunu YouTube kanalımızı ziyaret ederek solfejini ve icrasını dinleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak son yüklenen videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
ACEM AŞÎRÂN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIACEM AŞÎRÂNTAMBURİ EMİN AĞAAKSAK SEMAİ
ACEM AŞÎRÂN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIACEM AŞÎRÂNFERİT SIDALAKSAK SEMAİ
ACEM AŞÎRÂN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIACEM AŞÎRÂNHAKKI BEYAKSAK SEMAİ
ACEM-KÜRDÎ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIACEM-KÜRDÎMUALLİM İSMAİL HAKKI BEYAKSAK SEMAİİZLEYİN
BAYÂTİ ARABÂN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIBAYÂTİ ARABÂNMUALLİM İSMAİL HAKKI BEYAKSAK SEMAİ
BAYÂTİ ARABÂN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIBAYÂTİ ARABÂNRAUF YEKTA BEYAKSAK SEMAİ
BAYÂTİ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIBAYÂTİŞERİF İÇLİAKSAK SEMAİ
BAYÂTİ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIBAYÂTİGEVHERİ OSMANOĞLUAKSAK SEMAİ
BESTENİGÂR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIBESTENİGÂR TAMBURİ CEMİL BEYAKSAK SEMAİ
BESTENİGÂR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIBESTENİGÂR MUHİTTİN EREVAKSAK SEMAİ
DİLKEŞ-HÂVERÂN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIDİLKEŞ-HÂVERÂNHASAN FEHMİ MUTELAKSAK SEMAİ
DİLKEŞ-HÂVERÂN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIDİLKEŞ-HÂVERÂNZEKİ ARİF ATAERGİNAKSAK SEMAİ
EVC-ÂRÂ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIEVC-ÂRÂDİLHAYAT KALFAAKSAK SEMAİ
FERAH-FEZÂ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIFERAH-FEZÂTAMBURİ CEMİL BEYAKSAK SEMAİ
FERAH-FEZÂ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIFERAH-FEZÂŞERİF MUHİDDİN TARGANAKSAK SEMAİ
FERAH-NÂK SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIFERAH-NÂK LEON HANCIYANAKSAK SEMAİ
FERAH-NÂK SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIFERAH-NÂK FERİT SIDALAKSAK SEMAİ
FERAHNÂK-AŞÎRÂN SAZ SEMÂİSİESERİN NOTASIFERAHNÂK-AŞÎRÂNHASAN ESENAKSAK SEMAİ
GERDÂNİYE SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIGERDÂNİYEDR. SUPHİ EZGİAKSAK SEMAİ
GÜL'İZÂR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIGÜL'İZÂR
TAMBURİ İSAKAKSAK SEMAİ
HİCÂZ HÜMÂYUN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHİCÂZ HÜMÂYUNYUSUF PAŞAAKSAK SEMAİ
HİCÂZ HÜMÂYUN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHİCÂZ HÜMÂYUNVELİ DEDEAKSAK SEMAİ
HİCAZKÂR SAZ SEMÂİSİSAZ SEMAİSİ NOTA ARŞİVİHİCAZKÂRTAMBURİ CEMİL BEYAKSAK SEMAİ
HİSAR BÛSELİK SAZ SEMÂİSİESERİN NOTASIHİSAR BÛSELİKKEMAL BATANAYAKSAK SEMAİ
HİSAR BÛSELİK SAZ SEMÂİSİESERİN NOTASIHİSAR BÛSELİKTAMBURİ OSMAN BEYAKSAK SEMAİ
HİSAR BÛSELİK SAZ SEMÂİSİESERİN NOTASIHİSAR BÛSELİKFERİT SIDALAKSAK SEMAİ
HÜSEYNİ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHÜSEYNİ3. SELİMAKSAK SEMAİİZLEYİN
HÜSEYNİ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHÜSEYNİCEMİL BEŞİRAKSAK SEMAİ
HÜSEYNİ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHÜSEYNİHACI ARİF BEYAKSAK SEMAİ
HÜSEYNİ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHÜSEYNİNEYZEN RAŞİD EFENDİAKSAK SEMAİ
HÜSEYNİ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHÜSEYNİALAADDİN YAVAŞCAAKSAK SEMAİ
HÜZZAM SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHÜZZAM ŞERİF MUHİDDİN TARGANAKSAK SEMAİ
HÜZZAM SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHÜZZAM REFİK FERSANAKSAK SEMAİ
HÜZZAM SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIHÜZZAM ÛDİ NEVRES BEYAKSAK SEMAİ
ISFAHAN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIISFAHANFARABİAKSAK SEMAİ
ISFAHAN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIISFAHANTAMBURİ CEMİL BEYAKSAK SEMAİ
ISFAHAN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIISFAHANHÜSEYİN FAHRİAKSAK SEMAİ
KARCIĞAR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIKARCIĞAR KANİ KARACAAKSAK SEMAİ
KARCIĞAR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIKARCIĞAR REFİK FERSANAKSAK SEMAİ
KARCIĞAR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIKARCIĞAR TATYOS EFENDİAKSAK SEMAİ
KÜRDÎLİ HİCÂZKÂR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIKÜRDÎLİ HİCÂZKÂR VASİLAKİAKSAK SEMAİ
MÂHUR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIMÂHUR GEVHERİ OSMANOĞLUAKSAK SEMAİ
MÂHUR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIMÂHUR REFİK FERSANAKSAK SEMAİ
MÂHUR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIMÂHUR FERİT SIDALAKSAK SEMAİ
MUHAYYER SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIMUHAYYER HASAN SOYSALAKSAK SEMAİ
MUHAYYER SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIMUHAYYER KÜÇÜK OSMAN BEYAKSAK SEMAİ
MUHAYYER-KÜRDÎ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIMUHAYYER-KÜRDÎ SADİ IŞILAYAKSAK SEMAİ
MUHAYYER-KÜRDÎ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIMUHAYYER-KÜRDÎ FERİT SIDALAKSAK SEMAİ
MÜSTEÂR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIMÜSTEÂR AHMET MÜKERREM AKINCIAKSAK SEMAİ
NEV-ESER SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINEV-ESER YUSUF PAŞAAKSAK SEMAİ
NEV-ESER SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINEV-ESER AHMET ÇAĞAN
NEVÂ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINEVÂ YUSUF ZİYA PAŞAAKSAK SEMAİ
NİHÂVEND SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINİHÂVEND
ERZURUMLU HASİB DEDEAKSAK SEMAİ
NİHÂVEND SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINİHÂVEND
VECDİ SEYHUNAKSAK SEMAİ
NİHÂVEND SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINİHÂVEND
REFİK FERSANAKSAK SEMAİ
NİHÂVEND SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINİHÂVEND
MESUT CEMİLAKSAK SEMAİ
NİŞÂBÛREK SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINİŞÂBÛREK NECDET VAROLAKSAK SEMAİ
NİŞÂBÛREK SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINİŞÂBÛREK FERİT SIDALAKSAK SEMAİ
NİŞÂBÛREK SAZ SEMAİSİESERİN NOTASINİŞÂBÛREK KÜÇÜK OSMAN BEYAKSAK SEMAİ
RAST SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIRAST TATYOS EFENDİAKSAK SEMAİ
RAST SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIRAST GEVHERİ OSMANOĞLUAKSAK SEMAİ
SABÂ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISABÂ AZİZ DEDEAKSAK SEMAİİZLEYİNİZLEYİN
SABÂ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISABÂ EDHEM EFENDİAKSAK SEMAİ
SÂZ-KÂR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISÂZ-KÂR
NUMAN AĞAAKSAK SEMAİ
SÂZ-KÂR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISÂZ-KÂR
FERİT SIDALAKSAK SEMAİ
SEGÂH SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISEGÂH KEMANİ HIZIR AĞAAKSAK SEMAİ
SULTÂNİYEGÂH SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISULTÂNİYEGÂH KANUNİ HACI ARİF BEYAKSAK SEMAİİZLEYİN
SULTÂNİYEGÂH SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISULTÂNİYEGÂH ÖMER ALTUĞAKSAK SEMAİ
SÛZ-İ DİL SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISÛZ-İ DİL FAHRİ KOPUZ - SEDAT ÖZTOPRAKAKSAK SEMAİ
SÛZ-İ DİL-ÂRÂ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISÛZ-İ DİL-ÂRÂ
TAMBURİ CEMİL BEYAKSAK SEMAİ
SÛZ-NÂK SAZ SEMAİSİESERİN NOTASISÛZ-NÂK REFİK TALAT ALPMANAKSAK SEMAİ
ŞEDD-İ ARABÂN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIŞEDD-İ ARABÂN TAMBURİ CEMİL BEYAKSAK SEMAİ
ŞEDD-İ ARABÂN SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIŞEDD-İ ARABÂN ÖZGEN GÜRBÜZAKSAK SEMAİ
ŞEHNÂZ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIŞEHNÂZNİKOLAKİ KEMENÇECİAKSAK SEMAİ
ŞEHNÂZ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIŞEHNÂZSEDAT ÖZTOPRAKAKSAK SEMAİ
ŞEVK-EFZÂ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIŞEVK-EFZÂSAİD DEDE EFENDİAKSAK SEMAİ
ŞEVK-EFZÂ SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIŞEVK-EFZÂADEM ŞAHİNAKSAK SEMAİ
TÂHİR BÛSELİK SAZ SEMAİSİESERİN NOTASITÂHİR BÛSELİKKEMANİ RIZA EFENDİAKSAK SEMAİ
TÂHİR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASITÂHİR SADETTİN ARELAKSAK SEMAİ
UŞŞAK SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIUŞŞAK NUMAN AĞAAKSAK SEMAİ
UŞŞAK SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIUŞŞAK HASAN SOYSALAKSAK SEMAİ
YEGÂH SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIYEGÂH AZİZ DEDEAKSAK SEMAİİZLEYİNİZLEYİN
ZÂVİL SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIZÂVİL ARİF MEHMED AĞAAKSAK SEMAİ

Beni Haberdar Et

E-posta adresinizi bırakarak sitemize yeni eklenen içeriklerden herkesten önce haberdar olabilir, istediğiniz zaman bülten üyeliğimizden ayrılabilirsiniz.

İletişim

Adres: Talatpaşa Bulvarı No:85 Hamamönü, Altındağ, ANKARA
Tel: +90 312 435 17 74

Erdinç BAL

Neyzen | Araştırmacı | Eğitimci | Lüthiyer

Grup Sükûn‘un Kurucusu

Gaziantep Üniversitesi‘de Konservatuvar okudu.

Tasavvuf Yüksek Lisans okudu.

NOTA ARŞİVİ sayfamız sürekli güncellenmektedir. Ziyaret etmeyi unutmayın! Kapat