Aşağıda SAZ SEMAİSİ türünde ÇARGÂH makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
ÇARGÂH SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIÇARGÂHÇİNUÇEN TANRIKORURAKSAK SEMAİ