Aşağıda arşivimizde yer alan KLASİK TÜRK MÜZİĞİ türündeki eserlerin makamları listelenmiştir. Lütfen makam isimlerinin üzerine tıklayınız.

ACEMBÛSELİK-AŞÎRÂNGERDÂNİYEHÜSEYNÎ-AŞÎRÂNNEV-ESER (DİLKÜŞÂ)SABÂ-BÛSELİKŞEVK-EFZÂ
ACEM AŞÎRÂNBÜZÜRKGÜL'İZÂRHÜZZÂM NİHÂVEND SABÂ-ZEMZEMEŞEVK-İ DİL
ACEM BÛSELİKÇARGÂHHİCÂZ IRÂKNİKRİZSÂZ-KÂRŞEVK-U TARÂB
ACEM-KÜRDÎ DİLKEŞ-HÂVERÂNHİCÂZ HÜMÂYUNISFAHÂNNİŞÂBÛRSEGÂHTÂHİR
ARABÂNDÜGÂHHİCÂZ UZZALKARCIĞARNİŞÂBÛREK SİPİHRTARZ-I CEDÎD
ARABÂN-BÛSELİKDÜGÂH-MÂYEHİCÂZ ZÎRGÛLEKÜRDÎNÜHÜFTSULTÂNÎ-YEGÂHUŞŞAK
ARAZBÂREVCHİCÂZKÂR KÜRDÎLİ HİCÂZKÂRPENCGÂHSÛZ-İ DİLYEGÂH
AŞK-EFZÂEVC-ÂRÂHİSARMÂHÛR PESENDÎDESÛZ-İ DİL-ÂRÂ ZÂVİL
BAYÂTÎ FERAH-FEZÂHİSAR BÛSELİKMUHAYYERRAST SÛZ-NÂK
BAYÂTÎ-ARABÂNFERAH-NÂKHÜMÂYUNMUHAYYER-KÜRDÎREHÂVÎŞEDD-İ ARABÂN
BESTENİGÂRFERAHNÂK-AŞÎRÂNHÜSEYNÎ MÜSTEÂRRÛY-İ IRÂKŞEHNÂZ
BÛSELİKFERAH-NÜMÂHÜSEYNÎ ARABÂNNEVÂSABÂ ŞEHNÂZ-BÛSELİK