Aşağıda KLASİK TÜRK MÜZİĞİ türünde BÛSELİK-AŞÎRÂN makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
BAHAR ERDİ YİNE EZHAR-I GÛNAESERİN NOTASIBÛSELİK-AŞÎRÂNHAYRİ YENİGÜNAKSAK SEMÂİ