Aşağıda KLASİK TÜRK MÜZİĞİ türünde SÂZ-KÂR makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
ALMIŞ ELE CÂM-I MÜLÜESERİN NOTASISÂZ-KÂRMUALLİM İSMAİL HAKKI BEYYÜRÜK SEMAİ
HEMÎŞE DİLDE SÜHAN ELDE SAZ KÂRIMDIRESERİN NOTASISÂZ-KÂRTAB'İ MUSTAFA EFENDİ ZENCİR