Aşağıda KLASİK TÜRK MÜZİĞİ türünde PENCGÂH makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
FERI IKAINDA MURABBA ITRİ MUSTAFA EFENDİNİNESERİN NOTASIPENCGÂHITRİ MUSTAFA EFENDİ