Aşağıda SAZ SEMAİSİ türünde MÜSTEÂR makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
MÜSTEÂR SAZ SEMAİSİESERİN NOTASIMÜSTEÂRAHMET MÜKERREM AKINCIAKSAK SEMAİ