Aşağıda PEŞREV türünde BÛSELİK-AŞÎRÂN makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
BÛSELİK-AŞÎRÂN PEŞREVİESERİN NOTASIBÛSELİK-AŞÎRÂNTAMBURİ İSAKSAKİL
BÛSELİK-AŞÎRÂN PEŞREVİESERİN NOTASIBÛSELİK-AŞÎRÂNKANTEMİROĞLUBEREFŞAN