Aşağıda PEŞREV türünde SÛZ-NÂK makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
SÛZ-NÂK PEŞREVİESERİN NOTASISÛZ-NÂKCEVDET ÇAĞLASOFYAN
SÛZ-NÂK PEŞREVİESERİN NOTASISÛZ-NÂKLEON HANCİYANMUHAMMES
SÛZ-NÂK PEŞREVİESERİN NOTASISÛZ-NÂKKEMÂNİ TATYOSSOFYAN
SÛZ-NÂK PEŞREVİESERİN NOTASISÛZ-NÂK
TANBURİ EMİN AĞADEVR-İ KEBİR
SÛZ-NÂK YÜRÜK SEMÂÎ- EY DÎL HEVES-İ VUSLAT-I CÂNÂN SANA DÜŞMEZ
ESERİN NOTASISÛZ-NÂKENDERÛNİ HÜSEYİN FÂZIL
KÜÇÜK MEHMET AĞA
YÜRÜK SEMÂİ