Aşağıda PEŞREV türünde NEV-ESER (DİLKÜŞÂ) makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
NEV-ESER PEŞREVİESERİN NOTASINEV-ESERNEYZEN YUSUF PAŞAHAFİF