Aşağıda PEŞREV türünde ARABÂN-BÛSELİK makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
ARABÂN-BÛSELİK PEŞREVİESERİN NOTASIARABÂN-BÛSELİKİSMAİL HAKKI BEY
FAHTE