Aşağıda PEŞREV türünde HİCÂZ makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
HİCAZ KARABATAK PEŞREVİESERİN NOTASIHİCAZFETHİ KARAMAHMUDOĞLUDARB-I FETİH
HİCÂZ KARABATAK PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZKEMANİ HIZIR AĞASAKİL
HİCAZ PAŞREVİESERİN NOTASIHİCAZAKIN ÖZKANAĞIR DÜYEK
HİCÂZ PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZNEYZEN SALİM BEYFAHTE
HİCÂZ PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZREFİK FERSANHAFİFİZLEYİN
HİCÂZ PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZ3. SELİMDEVR-İ KEBİR
HİCÂZ PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZKATİP ÇELEBİDARBEYNİZLEYİNİZLEYİN
HİCÂZ PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZŞERİF ÇELEBİDARBEYN
HİCÂZ PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZNEYZEN AZİZ DEDEDEVR-İ KEBİRİZLEYİN
HİCÂZ PEŞREVİESERİN NOTASIHİCÂZNeyzen Aziz DedeDEVR-İ KEBİRErdinç BalİZLEYİN
HİCÂZ YÜRÜK SEMÂÎ
ESERİN NOTASIHİCÂZNAHİFİ
ALAEDDİN YAVAŞÇA
YÜRÜK SEMAİ
HİCÂZ YÜRÜK SEMÂÎ-N'İDEYİM SAHN-I ÇEMEN SEYRİNİ CÂNÂNIM YOKESERİN NOTASIHİCÂZENVERİHACI SÂDULLAH AĞAYÜRÜK SEMÂİ