Aşağıda PEŞREV türünde SÂZ-KÂR makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
SÂZ-KÂR PEŞREVİESERİN NOTASISÂZ-KÂRKANTEMİROĞLUHÂVÎ