Aşağıda LONGA türünde YEGÂH makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
YEGÂH LONGAESERİN NOTASIYEGÂH AYDIN ORANNİM SOFYAN