Aşağıda SİRTO türünde SÛZ-NÂK makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
SÛZ-NÂK SİRTOESERİN NOTASISÛZ-NÂKTURHAN YALÇINNİM SOFYAN