Aşağıda SİRTO türünde SULTÂNÎ-YEGÂH makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
SULTÂNÎ-YEGÂH SİRTOESERİN NOTASISULTÂNÎ-YEGÂHREFİK FERSANNİM SOFYAN