Aşağıda İLAHİLER türünde ŞEHNÂZ makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
BİZ BÜLBÜLÂN-I AHMEDİZESERİN NOTASIŞEVK-EFZÂARİF HİKMET GÖKOĞLUARİF HİKMET GÖKOĞLUSOFYAN
GÜNAHLARIN VARSA EĞER YALVAR AFFA DERMÂN OLAESERİN NOTASIŞEVK-EFZÂTURGUT YARKENTERDİNÇ ÇELİKKOLDÜYEK