Aşağıda LONGA türünde ŞEHNÂZ makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
ŞEHNÂZ LONGAESERİN NOTASIŞEHNÂZ SANTURİ ETHEM EFENDİSOFYANERDİNÇ BALİZLEYİN