Aşağıda İLAHİLER türünde ŞEHNÂZ makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
BUYRUK SENİN FERMAN SENİNESERİN NOTASIŞEHNÂZHZ.HÜDÂÎ- AZİZ MAHMUD HÜDÂÎDELLALZÂDE İSMAİL EFAĞIR DÜYEK
MUHARREMDİR BUGÜN CÂNÂ GÖNÜLLER HÛNFEŞÂN OLSUNESERİN NOTASIŞEHNÂZALVARLI EFE HZ.AHMED ŞAHİNDÜYEK