Aşağıda AYİN-İ ŞERİF türünde SEGÂH makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
SEGÂH ÂYİN-İ ŞERÎFİESERİN NOTASISEGÂHBUHURİZADE MUSTAFA ITRÎ EFENDİDEVR-İ REVANİZLEYİN