Aşağıda İLAHİLER türünde SÂZ-KÂR makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
GEL GEL YANALIMESERİN NOTASISÂZ-KÂRSEYYİD NESÎMÎSOFYAN