Aşağıda İLAHİLER türünde NÜHÜFT makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
ÇÜN DOĞUP TUTTU CİHAN YÜZÜNÜESERİN NOTASINÜHÜFTRÛŞENÎSOFYANAHMET HATİPOĞLU
HALK İÇRE AYİNEYİMESERİN NOTASINÜHÜFTNİYÂZİ-Î MISRÎDEDE ALİ ŞÎRÜGÂNİDURAK EVFERİ
İMAM HÜSEYİN MERSİYESİESERİN NOTASINÜHÜFTYAZICIOĞLU MEHMED EF.HATİB ZAKİRİ HASAN EF.SERBESTAHMET HATİPOĞLU