Aşağıda İLAHİLER türünde NİŞÂBÛREK makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
EY ÂŞIK-I DİLDÂDEESERİN NOTASINİŞÂBÛREKSEZAÎDERVİŞ KANÛNÎSOFYAN