Aşağıda İLAHİLER türünde NİŞÂBÛR makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
MEDED ALLAH SANA SUNDUM ELİMİESERİN NOTASINİŞÂBÛRSİNAN ÜMMİDERVİŞ KANÛNÎSOFYAN