Aşağıda SİRTO türünde NİHÂVEND makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
NİHÂVEND SİRTOESERİN NOTASINİHÂVEND ARİF SAMİ TOKERNİM SOFYAN