Aşağıda LONGA türünde NİHÂVEND makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
NİHÂVEND LONGAESERİN NOTASINİHÂVEND KEVSER HANIMNİM SOFYANERDİNÇ BALİZLEYİN