Aşağıda AYİN-İ ŞERİF türünde HİCÂZ makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
HÜSNÜ YEKİ HASEN YEKİ (3.SELAMDAN)ESERİN NOTASIHİCÂZ HZ. MEVLANAKUTB-U NÂYÎ OSMAN DEDEDÜYEKAHMET HATİPOĞLU