Aşağıda İLAHİLER türünde HİCÂZ HÜMÂYUN makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
EY NEBİYYİ ÂHİR ZEMAN ALLAHTAN GETİRDİN KUR'ANESERİN NOTASIHİCÂZ HÜMÂYUNMUHİBBîUĞUR İNANDÜYEK
GİZLİCE ŞÂHA BUYURESERİN NOTASIHİCÂZ HÜMÂYUNADİLE SULTANSOFYAN
HİCAZ HÜMAYÛN İLÂHİESERİN NOTASIHİCÂZ HÜMÂYUNYUNUS EMREKAZASKER MUSTAFA İZZET EF.EVSAT