Aşağıda İLAHİLER türünde GÜL'İZÂR makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
VÂSIL OLMAZ KİMSE HAKK'A CÜMLEDEN DÛR OLMADANESERİN NOTASIGÜL'İZÂRŞEMSİ-İ SİVASÎDEDE ALİ ŞÎRÜGÂNİDÜYEK