Aşağıda İLAHİLER türünde FERAH-NÂK makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
CEMÎ-İ ENBİYÂLERDEN MUHAMMEDESERİN NOTASIFERAH-NÂK
EŞRAFOĞLU RUMİDERVİŞ KANUNİDÜYEK
DÜŞTE GÖRDÜM KAİNATIN ZÜHRE-İ AMÂLİNİESERİN NOTASIFERAH-NÂK
DERVİŞ KANUNİDERVİŞ KANUNİDEVR-İ HİNDİ
EVLİYA TARİKİNE GİRDİKESERİN NOTASIFERAH-NÂK
EROĞLU NURİDERVİŞ KANUNİSOFYAN
LALELER GÜLLERESERİN NOTASIFERAH-NÂK
AŞKİ ŞEYH MUZAFFER ÖZAKDERVİŞ KANUNİSOFYAN
NEFS-İ ŞEYTANA UYUP İŞLEDİK Bİ-HÂH GÜNÂHESERİN NOTASIFERAH-NÂK
ZEKAİZADE HAFIZ AHMET IRSOYZEKAİZADE HAFIZ AHMET IRSOYDÜYEK
OL KADAR MÜKBİL-İ MAKBUL-İ HÜDÂSINESERİN NOTASIFERAH-NÂK
ŞEREFZEKAİ DEDEDEVR-İ HİNDİ
YA İLAHİ BİR NİYAZIM VARESERİN NOTASIFERAH-NÂK
ARİF HİKMET GÖKOĞLUDERVİŞ KANUNİSOFYAN