Aşağıda İLAHİLER türünde FERAH-FEZÂ makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
MEDET EY SEYYİDİNÂESERİN NOTASIFERAH-FEZÂBALAT İMAMI HASAN EF.DÜYEK