Aşağıda SİRTO türünde EVC makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
EVC-İ ŞEVK SİRTOESERİN NOTASIEVC-İ ŞEVK AKIN ÖZKANSOFYAN