Kaval Kursları

Kaval kursları, Türk Halk müziği eğitimi açısından çok önemlidir. Kaval, Türk Halk Müziği’nin vazgeçilmez nefesli enstrümanlarındandır.

Devamı →

Bağlama Kursları

Bağlama kursları, birebir eğitim ya da 2 kişilik gruplar şeklinde icra edilmektedir. Kurslarımızda kısa saplı ve

Devamı →

Keman Kursları

Keman kursları birebir eğitim ya da 2 kişilik gruplar  şeklinde icra edilmektedir. Batı tekniği  ya da

Devamı →

Klarnet Kursları

Klarnet kursları kapsamında temel müzik bilgilerinin yanında bona – solfej eğitimi de birlikte yürütülmektedir. Batı tekniği

Devamı →

Tambur Kursları

Tambur kursları kapsamında eğitim sadece mızraplı tamburdan ibarettir. Yaylı tambur mevcut değildir. Kurslarımızda Klasik Türk Musikisini

Devamı →

Ud Kursları

Ud kursları birebir eğitim şeklinde yapılmaktadır. Kurslarımızda, temel ud eğitiminin yanında, ileri seviye repertuvar eğitimi de

Devamı →

Ney Kursları

Ney kursları birebir eğitim ya da 2 kişilik gruplar  şeklinde icra edilmektedir. Kurslar kapsamında temel seviye,

Devamı →