Aşağıda İLAHİLER türünde DİLKEŞ-HÂVERÂN makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
YANDIKLARIM ŞÂM-Ü SEHERESERİN NOTASIDİLKEŞ-HÂVERÂNNİZAMOĞLU SEYYİD SEYFULLAHNÂYİ ŞEYH ALİ RIZA EFENDİDÜYEK