Aşağıda AYİN-İ ŞERİF türünde BESTENİGÂR makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
SULTÂN-I MEN (İKİNCİ SELAM VE TERENNÜM)ESERİN NOTASIBESTENİGÂRDEDE EFENDİEVFERAHMET HATİPOĞLU