Aşağıda LONGA türünde ACEM-KÜRDÎ makamında eserler listelenmiştir.

ESER ADI (YA DA İLK CÜMLESİ)ESERİN NOTASIMAKAMIGÜFTEBESTEUSÛLÜNOTAYA ALANSOLFEJİCRA
ACEM-KÜRDÎ LONGAESERİN NOTASIACEM-KÜRDÎ AYDIN ORANSOFYAN